Osakekirjakeräilijät Ry
Osakekirjakeräilijät Ry

Yhdistys

Osakekirjakeräilijät ry

Osakekirjakeräilijät ry (OKK) perustettiin 1.8.2007. Hankkeen puuhamies oli Pekka Kantanen, joka on kerännyt osakekirjoja jo 1980-luvulta lähtien. Yhdistys toimii suomalaisten osakekirjakeräilijöiden omana yhteisönä, jonka kautta vaihdetaan tietoja ja tutustutaan muihin keräilijöihin. Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on huutokaupat, jotka järjestetään huuto.net palvelussa. Toimintaan kuuluu myös osallistuminen eri keräilytapahtumiin ja osakekirjanäyttelyiden järjestäminen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kantanen aloitti jo vuonna 1986 vanhojen osakekirjojen keräilijöiden epävirallisen "klubin", joka järjesti viisi alan huutokauppaa. 1990-luvun lama ja vuonna 1992 alkanut siirtyminen osakekirjattomaan arvo-osuusjärjestelmään vähensivät osakekirjakeräilyn olemattomaksi. Vain harvat osakkeenomistajat pyysivät vanhat osakekirjansa takaisin mitätöityinä muistoksi.

Kiinnostus osakekirjojen keräilyyn virisi kuitenkin uudelleen 2000-luvulle siirryttäessä, kun harvat keräilijät löysivät toisensa internetin välityksellä.