Osakekirjakeräilijät Ry
Osakekirjakeräilijät Ry

Aktiebrevssamlarna rf

Redan 1980 utgavs den första finska boken om gamla aktiebrev. 1986 startade Pekka Kantanen en informell klubb, som höll aktiebrevsauktioner flera gånger per år. Men efter ett par år flyttade Kantanen bort från huvudstadsregionen och klubbens verksamhet tynade i stort sett bort. 1988 utgav Kantanen praktverket Aktiebreven berättar och han fortsatte att skriva tidningsartiklar och ge intervjuer om hobbyn. När börsen i Finland under första hälften av 1990-talet övergick till värdeandelssystemet ökade intresset för gamla aktiebrev och 2003 öppnades den första specialaffären för skripofilia (på nätet).

Men först i augusti 2007 bildades, på Kantanens initiativ, en formell förening, Osakekirjakeräilijät ry, Aktiebrevssamlarna rf. Enligt finsk kutym är vi en registrerad juridisk person (ideell förening). Den viktigaste verksamhetsformen är nu de månatliga auktionerna (100 objekt) i samarbete med huuto.net. Dyrare objekt förmedlar vi till fast pris på nätet. Även icke-medlemmar får köpa och lämna in via oss. Dessutom sprider vi information om hobbyn. Kontakten till medlemmarna sköts med hjälp av våra webbsidor, e-postutskick och sporadiska medlemsmöten.

Antalet aktiva samlare av historiska värdepapper beräknas nu vara några dussin. En orsak till hobbyns ställning i Finland är den begränsade tillgången på inhemskt material – en bråkdel av vad som finns i t.ex. Sverige, för Finlands ekonomi började utvecklas senare. Tillsvidare har man katalogiserat blott 1 300 olika bolag, vars aktiebrev kan förvärvas av samlarna (alltså museer och arkiv är exkluderade), och endast för 100 av bolagen finns aktiebrev från 1800-talet. Många av de vackraste finska objekten är kända i bara ett eller två exemplar.

Om Ni vill veta mera om aktiebrevssamlandet i Finland, så vänligen kontakta:
Roger Bergman, Tel +358 40 582 3530.

Skripofili i Finland

Historiska Värdepapper i Finland

Skripofili i Finland

Katalog över samtliga finska samlaraktiebrev